Teamcoachtraject

Fases:

1. Intake en duidelijk krijgen van de coachvraag van de teammanager cq het team.

2. Oriëntatiefase: diverse gesprekken met teammanager, teamleden en andere stakeholders.

3. Ordeningsfase: duidelijk krijgen wat er speelt

bijvoorbeeld:
 • Wat zijn de missie, visie en teamdoelstellingen?
 • Wordt hieraan door iedereen dezelfde betekenis gegeven?
 • Hoe ziet de bekende ijsberg van McCLelland, zowel formeel als informeel er uit? Dit geldt met name voor gedrag en communicatie:

ijsberg van McCLelland

 • Hoe verhoudt zich de organisatiecultuur ten opzichte van de teamcultuur?
 • Wat is de blinde vlek van de teammanager en/of het team (Johari-window)?
 • Welke patronen doen zich voor?
 • Hoe zit het met het veranderingsvermogen en de bereidheid bij de teammanager en het team?
 • Op welke punten gaan we in fase 6 evalueren.

4. Oordeelsfase: wat is nu het werkelijke probleem?

 • Hebben we allen de neuzen dezelfde kant op staan? En hetzelfde beeld van het probleem?
 • Waar gaan we samen voor?
 • Wat gaat ons gezamenlijk doel worden? En hoe dragen we dat samen uit?
 • Nemen we eigenaarschap van ons probleem?

5. Eindconclusie:

 • Samen nemen we eigenaarschap voor het gewenste resultaat.
 • Dit dragen we samen uit.
 • Hiervoor zijn de volgende verander(gedrags)interventies noodzakelijk.
 • En daarbij hoort dit tijdspad om tot ons gewenste resultaat te komen.

6. Eindgesprek – Evaluatie – Afronding traject.

Over de tijdsduur van dit traject is op voorhand niets te zeggen. Dit is mede afhankelijk van de reikwijdte van de coachvraag.
Medies Coaching en Advies
Anja van der Vegte - Verhaagen
Clematis 8
7421 CE Deventer

Tel: 06 - 11524044
E-mail: info@medies-coaching.nl

K.v.K-nummer: 50439561
Anja van der Vegte

Mijn persoonlijke missie:

mensen motiveren het beste uit zichzelf te halen en hen hierdoor een volwaardig lid van onze samenleving te laten zijn.

Mijn professionele missie:

mensen in organisaties in hun kracht zetten in tijden van grote veranderingen en onrust, zodat zij hun missie, passie en doelen succesvol volbrengen.