Breinvoorkeuren

De hersenen bestaan uit 2 hersenhelften (linker en rechter) en deze hebben verschillende functies. Ze controleren onze tegenovergestelde lichaamshelft.

Onder andere Ned Hermann, Jacqueline Wonder, Priscilla Donavan en Kobus Neethling stelden vast dat zowel de linker als de rechter breinprocessen kunnen worden verdeeld in 2 verschillende categorieën, zodat het brein in vier kwadranten ingedeeld kan worden. Volgens de whole brain onderzoekers tonen de meeste mensen breinvoorkeuren voor 1 of meer van de 4 kwadranten. Deze voorkeuren beïnvloeden vervolgens het gedrag in de meeste levensgebieden. De breinvoorkeuren hebben invloed op relaties, loopbaankeuzen, ouderschapsstijl, de manier waarop mensen communiceren, zaken doen, leren en onderwijzen.

In 2004 ontwikkelde Dr. Kobus Neethling het 8 Dimensies profiel dat elk kwadrant in 2 categorieën verdeelt. Je kunt sterker zijn in 1 van de 2 dimensies van een kwadrant of er kan een balans zijn tussen de 2 dimensies (www.breinvoorkeuren.nl)

Voorbeeld Breinprofiel

Hierboven ziet u een voorbeeld van een breinprofiel.

 

De Neethling Brain Instruments, computerprogramma’s zijn ontworpen om uw breinvoorkeuren te bepalen. Het is belangrijk om te weten dat breinprofielen een indicatie zijn van breinprocessen, en dat deze niet gezien kunnen worden als goed of slecht, juist of fout. Ze geven een indicatie van welke breinstijlen u prefereert wanneer u de volledige keuze of gelegenheid zou hebben.

Het instrument meet de breinvoorkeuren en niet noodzakelijkerwijs de vaardigheden van u, alhoewel deze wel hetzelfde kunnen zijn.

Dit betekent dat u een lage voorkeur kunt hebben in het een kwadrant en toch sterke vaardigheden verworven heeft die bij dat kwadrant horen. Aan de andere kant betekenen sterke voorkeuren ook niet sterke vaardigheden.

Een hoge score in een kwadrant kan wijzen op sterke voorkeuren voor enkele aspecten uit dat kwadrant, maar niet per se voor alle.

In zeldzame gevallen kan een breinprofiel wijzigen. Dit kan gebeuren na een lange periode door verandering van interesses, hobby’s, omgevingen en mentoren. Heel soms zie je veranderingen in een korte periode door traumatische ervaring of drastische veranderingen in je leven. Deze veranderingen kunnen tijdelijk zijn.

Je wordt geboren met ongeveer 30% van je voorkeuren, en 70% wordt ontwikkeld door sociale interactie en interactie met de omgeving.

Breinvoorkeuren - Saskia Smet

Als je dat echt wilt kun je aspecten uit kwadranten met een lage score ontwikkelen door creatieve whole brain oefeningen. Het is dan waarschijnlijk dat je dan alleen vaardigheden ontwikkelt en dat in sommige gevallen ook de voorkeur toeneemt naarmate de vaardigheden toekomen.

Welke Neethling Brain Instrumenten bied ik aan:

  • NBI Volwassene met 8 dimensies
  • NBI Vaardigheden
  • NBI Baanprofiel
  • NBI Leiderschapsstijl

Hoe ziet het traject er uit?

Kort Traject: Tijdsduur:
1. Intakegesprek 1 uur
2. Klaarzetten Breinvoorkeurenprofiel 1 uur
3. Breinvoorkeurenprofiel 0,5 uur
4. Eindgesprek en rapportage over het Breinvoorkeurenprofiel 3 uur
     
Kan ook onderdeel zijn van loopbaan- cq teamcoachingtraject.
Medies Coaching en Advies
Anja van der Vegte - Verhaagen
Clematis 8
7421 CE Deventer

Tel: 06 - 11524044
E-mail: info@medies-coaching.nl

K.v.K-nummer: 50439561
Anja van der Vegte

Mijn persoonlijke missie:

mensen motiveren het beste uit zichzelf te halen en hen hierdoor een volwaardig lid van onze samenleving te laten zijn.

Mijn professionele missie:

mensen in organisaties in hun kracht zetten in tijden van grote veranderingen en onrust, zodat zij hun missie, passie en doelen succesvol volbrengen.